Pôst uvoľňuje vášho vnútorného človeka

Pôst umožňuje uvoľniť vášho vnútorného človeka do celej vašej generácie. Stanete sa tak požehnaním nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svojich súčasníkov.