Žite dnes

Minulosť ponechajme Božiemu milosrdenstvu a budúcnosť jeho Prozreteľnosti. Iba v prítomnosti, je to, čo je v našich rukách. Žite dnes.