Sv. Cyril a Metod – učitelia národa

Bože, ty si nám v našich vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi poslal učiteľov národa, horlivých i múdrych ohlasovateľov evanjelia, aby v našej krajine pri najsvätejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na tvoju chválu a slávu.Ich príklad a slová nás povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov: jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť … Read more

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov rok C

Mt 28,16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám … Read more

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Mt 28,16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám … Read more