KÁZEŇ: Vyznali Krista nie len slovami, ale aj životom

Kázeň na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla Drahí bratia a sestry, slávime slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla a výnimočne práve títo dvaja sú cirkvou vybraní, aby sa slávili ako prikázaný sviatok. Sú istým spôsobom výnimoční. Práve menovite týchto dvoch apoštolov, dvoch svätcov slávime. Samozrejme, máme aj sviatok všetkých svätých, kde oslavujeme všetkých svätých … Read more