Veľká Británia: „Právo na život“ začína volebnú kampaň

Voliči majú pôsobiť na poslancov, aby podpísali záväzok podpory  tehotných žien a nenarodených detí.

Londýn, 20.6.2024 (kath.net/LifeNews/jg) –  Britská organizácia na ochranu života „Right to Life“ (Právo na život) začala kampaň na podporu tehotných žien a ich nenarodených detí, ktorá potrvá až do parlamentných volieb 4. júla.

Right to Life“ analyzovala správanie sa 132 poslancov, ktorí už nebudú kandidovať vo voľbách pri ich hlasovaní. Zistila, že až 70 percent bolo prevažne za potrat a iba 23 percent za ochranu života.

Nová kampaň to má zmeniť. Organizácia chce podnietiť voličov, aby kontaktovali kandidátov na poslancov, aby podpísali „Both Lives Pledge“ (Sľub chrániť oba životy) – teda zasadzovať sa za matky a ich nenarodené deti.

Vyhlásenie má tri časti:

1. Ukončenie diskriminácie dievčat. Zmeniť zákon tak, aby neboli dovolené potraty kvôli pohlaviu.

2. Zníženie lehoty na výkon potratu a prispôsobiť ju väčšine štátov EÚ. V súčasnosti je potrat legálny do 23 týždňov a 6 dní.

3. Tehotné ženy majú mať na pracovisku väčšiu podporu.

Všetky tri body podporuje podľa prieskumu zreteľná väčšina občanov. Štatistika ministerstva zdravotníctva ukazuje zreteľný nárast potratov. V r. 2022 to bolo  252 122 potratov, čo bolo o 17 percent viac ako v r. 2021.

Britský biskup Davies vyhlásil: „ Katolíci musia vo voľbách ukončiť kultúru smrti! Legálne eutanázia by znetvorila pohľad spoločnosti na starých a chorých, ak bude menej nákladné ľudí usmrcovať, ako sa o nich starať!

-zg-