Je AI démonický, transhumanistický Trojský kôň?

„Tvoríme Boha! Ak je to projekt, ktorého je AI nakoniec súčasťou, nechcem s tým mať nič spoločné!!!“ Vyhlásil to o AI bývalý obchodný riaditeľ spoločnosti Google Mo Gawdat. Hrozí, že sa budeme AI klaňať, ako sa  pohania klaňali falošným bohom ?! Žasneme nad tým, čo sme vytvorili – začneme čoskoro mrmlať modlitbu? A je tu niekto … Read more

Interaktívne video: New York a Dublin – spoločný ruženec

„Ruženec je naším mečom proti zlu!“ New York, 11.6.2024  (kath.net – Petra Knappová) 030 188 Od 8. mája spája interaktívna inštalácia New York a Dublin. Cez video „Portál“, ktoré však neprenáša zvuk, si môžu ľudia prechádzajúci po uliciach v týchto zakývať, alebo sa proste pozorovať. Keďže boli aj nemiestne reakcie, začalo sa spojenie využívať úplne novým … Read more

Poľská biskupská konferencia vydáva dôležitý pastiersky list na obranu života!

„Nikto nemá právo v mene osobnej slobody rozhodovať o živote iného človeka! … Nemôže   Varšava, 14.6.2024  (kath.net/PBK)  Uvádzame úryvky z pastierskeho listu, ktorý sa bude čítať v nedeľu, 16. júna: Milovaní bratia a sestry! … „Nemôže existovať pravá demokracia, ak sa neuznáva dôstojnosť života každého človeka a nerešpektujú sa jeho práva! Pripomína nám sv. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae … Read more