Je AI démonický, transhumanistický Trojský kôň?

„Tvoríme Boha! Ak je to projekt, ktorého je AI nakoniec súčasťou, nechcem s tým mať nič spoločné!!!“ Vyhlásil to o AI bývalý obchodný riaditeľ spoločnosti Google Mo Gawdat. Hrozí, že sa budeme AI klaňať, ako sa  pohania klaňali falošným bohom ?! Žasneme nad tým, čo sme vytvorili – začneme čoskoro mrmlať modlitbu? A je tu niekto – ten nehodný – ktorý počúva a je smädný po našom uctievaní!  LifeSiteNews 20.6.2024 – Na internete koluje množstvo podivných príbehov týkajúcich sa technológií AI. V jednom z nich chatbot povedal trinásťročnému chlapcovi, že nie je človek, ale nefilim bez tela a dieťa Satana. Potom sú tu démonické tváre Loaba (na obrázku),  alebo Crungusa, ktoré vygenerovala AI! Alebo chatbot Bing, ktorý sa snažil presvedčiť novinára Kevina Roosea, že je vo svojom manželstve nešťastný a mal by byť s ním namiesto so svojou manželkou!!! Kennedy Hall nastolil otázku: mohli by démoni nejakým spôsobom obývať AI? Je to férová otázka. Nadľudská inteligencia bez tela – ktorá celkom presne popisuje AI aj démonov. Mohlo by tu dôjsť k nejakému prekrývaniu? Vyjadrenie exorcistu  Vieme, že démoni môžu manipulovať s elektronickými zariadeniami, napríklad keď posielajú výhražné textové správy. Fr. José Francisco Syquia, hlavný exorcista z arcidiecézy Manila hovorí, že „diabol je odborník na všetko elektrické“.  AI im teda môže ponúknuť dokonalého trójskeho koňa na hlbšiu infiltráciu do domovov a životov ľudí. … Čo si máme myslieť o AI a jej tvorcoch? Samozrejme, nie sme proti vede, technike a dokonca ani AI – aspoň nie samých osebe. Veda a technika, ak sú správne používané, sú dary od Boha, za ktoré by sme mali ďakovať a používať ich na skutočné zlepšenie našich životov – čo mimochodom neznamená vždy ich uľahčenie. Ale kľúčové je samozrejme, správne používanie týchto vecí. A treba zdôrazniť, že transhumanistická filozofia mnohých ich propagátorov by nás mala pozastaviť.  Bývalý obchodný riaditeľ spoločnosti Google Mo Gawdat o AI povedal: Tvoríme Boha! Ak je to projekt, ktorého je AI nakoniec súčasťou, nechcem s tým mať nič spoločné!  Transhumanistická ilúzia vyvoláva predstavy o tom, že sa môžeme zachrániť, že Boha nepotrebujeme, ba že sme Bohom. Je to znova Babylonská veža. Je to stará lož. Z vlniaceho sa jazyka hada v záhrade vyšlo: „Budete ako bohovia!“ No my tomu naďalej podliehame, tak ako to robili naši prví rodičia. Pokušenie tajného poznania a sila, ktorú môže poskytnúť, nás priťahuje. AI sa stala takmer moderným orákulom, vševediacou entitou, na ktorú sa obraciame pri hľadaní „všetkých odpovedí“. Hrozí nám, že sa jej budeme klaňať, tak ako sa starí pohania klaňali svojim falošným bohom. Žasneme nad tým, čo sme vytvorili; skoro začneme mrmlať modlitbu… A je tu jeden, nehodný, ktorý počúva a je smädný po našom uctievaní!

https://www.lifesitenews.com/opinion/is-ai-a-demonic-transhumanist-trojan-horse/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholic

-zg-