KÁZEŇ: Boh uzavrel zmluvu s človekom

Kázeň na 1. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, myslím si, že bežne poznáme pojem zmluva, ktorú uzatvárame s niektorým človekom alebo spoločnosťou. Či už ide o kúpno-predajnú zmluvu, keď kupujeme alebo predávame napríklad nehnuteľnosť, dom, byt, auto alebo inú vec s vyššou hodnotou. Poznáme tiež manželskú zmluvu, ktorou muž a žena uzatvárajú … Read more