Tvoj Uholný kameň

Kázeň na 27. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, keď tak premýšľame nad poslednými evanjeliami minulých nedieľ, ktoré sme počúvali, prevláda tam zaujímavá téma. Konkrétne obraz, ktorý sme počúvali minulú nedeľu, hovorí o tom, ako otec volá svojich synov pracovať do vinice. Jeden z nich povie, že nejde, ale potom sa zmení a … Read more

Svätých anjelov strážcov

Kázeň na sviatok svätých anjelov strážcov Drahí bratia a sestry, my si spomíname na svätých anjelov, konkrétne na strážnych anjelov. Nie si spomíname na to, čo učí aj katolícka cirkev, že každý človek dostáva od Boha takéhoto ochrancu alebo sprievodcu – anjela duchovnú bytosť, ktorá nás má v našom živote sprevádzať a ochraňovať, hlavne pred … Read more

Syn môj, choď pracovať

Kázeň na 26. nedeľu cez rok A Milí bratia a sestry, čítal som raz peknú myšlienku, ktorá znela: „Je dôležité, ako žijeme svoj život, ale rozhodujúce je, ako zomierame.“ Je to naozaj hlboká myšlienka, ktorá hovorí, že je určite dôležité, ako žijeme svoj život. Čo sa týka Božích prikázaní lásky, toho prirodzeného zákona a Božieho … Read more

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Kázeň na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela Milí bratia a sestry, slávime sviatok troch veľkých archanjelov svätého Michala, Gabriela a Rafaela. Hoci máme len málo informácií o týchto duchovných bytostiach, predsa Sväté písmo svedčí o nich, či už v Starom zákone alebo v Novom zákone. Ja by som vám chcel povedať päť vecí o … Read more

Zo srdca odpusť

Kázeň na 24. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry, aký je náš Boh? Mohli by sme hovoriť o všetkých tých superlatívoch, ktoré by boli pravdivé, ako napríklad to, že Boh je nekonečný, všemohúci, všadeprítomný, vševediaci a tak ďalšie. Všetky tieto superlatíva naozaj patria Bohu, ale naša rozumová obmedzenosť nám ich ťažko dáva pochopiť. … Read more

Získaj svojho brata

Kázeň na 23. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Drahí bratia a sestry. Myslím si, že všetci poznáme to známe slovenské ľudové príslovie, ktoré znie: „Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo.“ Je jednoduché, pravdivé a naozaj životom overené, že keď sú deti malé, vtedy sa … Read more

Kráčaj Božou cestou

Kázeň na 22. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. Keď niekam ideme, volíme tú najlepšiu cestu. Cesta, ktorá je bezpečná, cesta, ktorá je efektívna, zbytočne nezachádza a dovedie nás bezpečne do nášho cieľa. Či už ideme do práce, do školy alebo možno aj do kostola, jednoducho si vyberáme tú najlepšiu cestu, akú len … Read more

Modlitba vytrvalá

Kázeň na 20. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V našom živote sa môže vyskytnúť paradox, konkrétne napríklad taký, že dieťa zahanbí svojich rodičov. Že hoci sa vie pohádať zo svojim rovesníkom zároveň dokáže rýchlo odpustiť. Môže sa zmieriť a jednoducho urobiť to, čo dospelí často nedokážu a majú s tým väčší problém. … Read more