KÁZEŇ: Symboly pôstu

Kázeň na Popolcovú stredu rok B Drahí bratia a sestry, dnešným dňom, Popolcovou stredou, vstupujeme do pôstneho obdobia trvajúceho 40 dní, v ktorom sa prostredníctvom pôstu chceme ešte viac prehĺbiť vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Práve dnes nás budú obklopo­vať zmeny vo farbách, tvaroch, predmetoch a vonkajších symboloch, ktoré nás možno ešte viac usmernia alebo … Read more

Popolcová streda rok A

Mt 6,1-6. 16-18 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale … Read more

Popolcová streda rok C

Mt 6,1-6. 16-18 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale … Read more