KÁZEŇ: Symboly pôstu

Kázeň na Popolcovú stredu rok B

Drahí bratia a sestry, dnešným dňom, Popolcovou stredou, vstupujeme do pôstneho obdobia trvajúceho 40 dní, v ktorom sa prostredníctvom pôstu chceme ešte viac prehĺbiť vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Práve dnes nás budú obklopo­vať zmeny vo farbách, tvaroch, predmetoch a vonkajších symboloch, ktoré nás možno ešte viac usmernia alebo pripútajú k hlbším hodnotám. Chcel by som sa dnes na Popolcovú stredu zastaviť nad niektorými symbolmi pôstu, najmä nad tým prvým a najzreteľnejším.
Symbolom pôstu je práve dnešný deň, Popolcová streda, kedy sme značení popolom na čele. Popol vzniká z horenia dreva, a je teda produktom ničenia. Značenie popolom nám pripomína biblické slová: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ Človek, Adam, bol stvorený z prachu zeme a keď zomrieme, znova sa obrátime k prachu. Popol nám pripomína pominuteľnosť pozemského života, a dnešný deň nám pomáha uvedomiť si túto pominuteľnosť.
Druhým symbolom pôstu je chlieb a voda, ktoré predstavujú striedmosť. Naše telo potrebuje jedlo a vodu, no prechod do extrémov môže oslabiť náš duch. Striedmosť v stravovaní nám pomáha byť pozornejšími na duchovné veci, ktoré sa okolo nás odohrávajú.
Ďalším symbolom pôstu je púšť, symbolizujúca samotu a miesto modlitby. Podobne ako Ježiš strávil 40 dní na púšti, aj my by sme mali nájsť čas a miesto pre modlitbu, oddelené od rušivých vplyvov sveta.
Modlenie sa krížovej cesty je ďalším symbolom pôstu, pripomínajúcim Ježišove utrpenie, kríž a zmŕtvychvstanie. Liturgické farby menia svoj odtieň na fialovú, symbol prípravy a očakávania, čo nás v pôstnom období povzbudzuje k očakávaniu veľkých udalostí.
Dnešný deň nám ponúka mnoho symbolov pôstu, ktoré nás budú sprevádzať a pomáhať nám hlbšie prežiť toto pôstne obdobie. Dôležité je, aby sme tieto symboly nevnímali iba povrchne, ale aby nám pomáhali skutočne meniť svoje srdce a obracať sa k Bohu celým svojím bytím. Amen.