Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie rok A

Audio nahrávka Kázeň na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry. Oslavujeme slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Oslavujeme, že Panna Mária po svojej pozemskej púti a po svojej smrti bola s telom aj dušou vzatá do Nebeskej slávy a prichádza do svojho domova. Prichádza do neba, no neprichádza iba s dušou, ale prichádza … Read more