KÁZNE: Zdvihlo ho to na nohy

Kázeň na sviatok sv. Štefana Drahí bratia a sestry, možno ste už zažili v živote udalosť alebo zážitok, ktorý vás doslova postavil na nohy. Určite existujú situácie, ktoré nás dokážu nadchnúť a povzbudiť, ale sú aj také, ktoré nás doslova zdvihnú zo zeme. Jeden príklad sa nám ponúka v podobe známej súťaže „Česko Slovensko hľadá … Read more

Sv. Štefana, prvého mučeníka

Mt 10,17-22 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to … Read more