KÁZEŇ: Zachovávala a premýšľala

Kázeň na slávnosť Panny Márie Bohorodičky Drahí bratia a sestry, dennodenne počúvame množstvo slov. Sú to slová, ktoré počúvame od svojich známych, blízkych kolegov v práci, susedov, alebo sú to slová, ktoré počúvame z televízie, rádia, či internetu. Sú to tiež slová, ktoré môžeme čítať v rôznych médiách, ktoré sa nám ponúkajú. Dennodenne sa teda … Read more

Panny Márie Bohorodičky

Lk 2,16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, … Read more

Panny Márie Bohorodičky

Lk 2,16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, … Read more