KÁZEŇ: Toto vám bude znamením

Kázeň sviatok Narodenia Pána Drahí bratia a sestry, narodil sa Boží Syn Ježiš Kristus, a už Božie Slovo nám v prvom čítaní z proroka Izaiáša dáva svedectvo. Prorok hovorí a prorokuje, lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn. Na jeho pleciach spočíva vláda, a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža … Read more

Narodenie Pána

Lk 2,15-20 Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. … Read more

Narodenie Pána

Lk 2,15-20 Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. … Read more