KÁZEŇ: Aký dar prinesieš Božiemu Synovi?

Kázeň na sviatok Zjavenie Pána Drahí bratia a sestry, keď ideme niekam na návštevu, patrí sa, aby sme so sebou vzali nejaký dar. Darčeky sú bežnou súčasťou návštev a môžeme si dovoliť zvoliť niečo jednoduché a lacné, najmä pri bežných príležitostiach. No, ak sa chystáme na výnimočnejšiu návštevu, napríklad na výročie, je vhodné vybrať niečo … Read more

Zjavenie Pána rok A

Mt 2,1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od … Read more

Zjavenie Pána

Mt 2, 1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa … Read more