KÁZEŇ: Pozitívna pedagogika

Kázeň na 3. nedeľu cez rok B Drahí bratia a sestry, v živote poznáme rôzne formy výchovy a pedagogiky. Existujú rôzne prístupy, ale jedno z najzákladnejších je rozdelenie na pozitívnu a negatívnu výchovu. Pozitívny prístup znamená, že sa snažíme vychovávať deti alebo mladých na základe motivácie. Podporujeme ich, motivujeme a ukazujeme im cestu. Snažíme sa … Read more

3. nedeľa cez rok A

Mt 4,12-17 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji … Read more

3. nedeľa cez rok C

Lk 1,1-4, 4, 14-21 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad–radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do … Read more