KÁZEŇ: Pozitívna pedagogika

Kázeň na 3. nedeľu cez rok B Drahí bratia a sestry, v živote poznáme rôzne formy výchovy a pedagogiky. Existujú rôzne prístupy, ale jedno z najzákladnejších je rozdelenie na pozitívnu a negatívnu výchovu. Pozitívny prístup znamená, že sa snažíme vychovávať deti alebo mladých na základe motivácie. Podporujeme ich, motivujeme a ukazujeme im cestu. Snažíme sa … Read more