KÁZEŇ: Kristus svetlo sveta

Kázeň na sviatok Obetovanie Pána rok B Drahí bratia a sestry, slávime sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Vychádzame z textu podľa Lukáša, kde máme doslova napísané, že keď uplynuli dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona, rodičia Ježiša priniesli do Jeruzalema. Aby ho predstavili Pánovi, ako je uvedené v Pánovom zákone, takže bude zasvätený Pánovi. Toto … Read more

Obetovanie Pána rok A

Lk 2,22-32 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, … Read more

Obetovanie Pána

Lk 2,22-40 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, … Read more