KÁZEŇ: On vás bude krstiť Duchom Svätým

Kázeň na nedeľu Krstu Krista Pána rok B Drahí bratia a sestry, oslavujeme nedeľu Krstu Krista Pána, a práve dnes nám Sväté písmo poskytuje svedectvo, v ktorom Ján Krstiteľ hlása a hovorí: „Po mne prichádza mocnejší než som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.“ Veľmi striktne rozlišuje … Read more

Krst Krista Pána rok A

Mt 3,13-17 Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, … Read more

Krst Krista Pána

Lk 3,15-16. 21-22 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol … Read more