KÁZEŇ: Dych života

Kázeň na Piatok utrpenia Pána rok B Drahí bratia a sestry, slávime Piatok utrpenia Pána, nazývaný aj Veľký piatok. A práve dnes nám do pozornosti prichádza kríž. Kríž Ježiša Krista je jednoducho skonštruovaný, kde sa dve ramená prekrížia a slúži ako prostriedok mučenia človeka. Keby sa takýto neutrálny pozorovateľ pozrel na kríž, musel by sa … Read more

Piatok utrpenia Pána

Jn 18,1-19,42 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo … Read more

Piatok utrpenia Pána

Jn 18,1 – 19,42 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, … Read more