KÁZEŇ: Dych života

Kázeň na Piatok utrpenia Pána rok B

Drahí bratia a sestry, slávime Piatok utrpenia Pána, nazývaný aj Veľký piatok. A práve dnes nám do pozornosti prichádza kríž. Kríž Ježiša Krista je jednoducho skonštruovaný, kde sa dve ramená prekrížia a slúži ako prostriedok mučenia človeka. Keby sa takýto neutrálny pozorovateľ pozrel na kríž, musel by sa zhrozene pozastaviť. Človek vymyslel takýto kríž, na ktorom boli mučení ľudia, hanobení tí, ktorí na ňom niekoľko hodín trpeli a zomreli, pretože prešli tým najbolestnejším spôsobom smrti. Takto zomrel aj Ježiš Kristus, ale my kresťania nepozerať na kríž iba ako na niečo, čo bol vyrobené človekom a spôsobuje hanbu. Chceme pozerať na kríž ako na prostriedok nádeje, ako prostriedok, skrze ktorý nás Ježiš Kristus zmieril s Otcom, ako prostriedok nádeje na večný život. Kríž, ktorý nám dnes prichádza do pozornosti.

Čítal som, že niektorí vedci študovali, akým spôsobom alebo na akú diagnózu zomrel Ježiš Kristus, a zistili, že Pán Ježiš zomrel pravdepodobne na udusenie, pretože keď človek visí na kríži, ako Ježiš Kristus, aj keď je už vyčerpaný, nemôže sa oprieť nohami a nadýchnuť sa. Keď visí len na rukách, jeho pľúca sú tak stlačené, že nemôže dýchať a udusí sa. Dokazuje to aj Evanjelium, kde sme mohli počuť, že židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy. Keď im zlomili nohy, už sa nemohli oprieť, nadýchnuť sa a v pár sekundách zomreli udusením.

Kríž zobral Ježišovi Kristovi dych, zobral mu kyslík. Je to aj symbolom toho, čo Ježiš Kristus pre nás trpel. Trpel tak, že mu kríž zobral dych života, na druhej strane, ten dych života kríž vracia. Dokonca aj v knihe Genesis máme napísané, že keď Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka, vdýchol do jeho nozdier dych života. Sám Pán Ježiš, keď sa po zmŕtvychvstaní stretol so svojimi učeníkmi, dýchol na nich a povedal im: „Pokoj vám, nebojte sa.“ Dych sa stáva veľkým symbolom života, aj doslovne, aj symbolicky. Kríž zobral ten kyslík, ten dych života Ježišovi Kristovi, a ten istý kríž nám tento život, tento dych života vracia.

Preto máme dnes prichádzať k krížu s veľkou úctou, veľkou vďakou a veľkou láskou, aby sme sa pri uctení toho kríža, keď si k nemu pokľakneme, keď ho pobozkáme, znovu nadýchli a získali opäť ten dych života, aby sme opäť načerpali silu, ktorú nám Boh skrze kríž vracia. Dokonca aj v dnešný deň, na Veľký piatok, môžeme získať úplné odpustky. Je to veľká milosť, ktorú nám dáva Cirkev, keď si naozaj zbožne dnes uctíme kríž. Môžeme tak získať úplné odpustky.

Preto, milí bratia a sestry, prichádzajme ku krížu s veľkou úctou a veľkou láskou. Nadýchnime sa, možno aj fyzicky, aby sme načerpali tú fyzickú a duchovnú silu. Takto si pripomenieme, odkiaľ čerpáme silu, odkiaľ čerpáme milosť z kríža Ježiša Krista, ktorý sa stal pre pohanov pohoršením, ale pre nás sa stal veľkou nádejou na večný život. Dnes obzvlášť na Veľký piatok máme pozerať týmito očami na kríž, nielen dnes, ale po celý rok. Amen.