KÁZEŇ: Znamenie

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu rok B Drahí bratia a sestry, v dnešnom Božom slove sa vyskytuje jedno slovíčko a vyskytuje nielen raz či dvakrát, ale dokonca trikrát. Chcem sa zamerať práve na toto slovíčko, ktoré sa objavuje hneď v druhom čítaní, kde apoštol Pavol hovorí: „Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však … Read more

3. pôstna nedeľa A

Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka … Read more

3. pôstna nedeľa C

Lk 13, 1-9 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo … Read more