KÁZEŇ: Sv. Jozef počúval a konal

Kázeň na Sviatok sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie Drahí bratia a sestry, oslavujeme slávnosť svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie. Myslím si, že o svätom Jozefovi by sme mohli hovoriť veľa pozitívnych vecí, tie, ktoré sú nám príkladom, ktoré by sme mali kopírovať a držať sa ich. Sväté evanjelium podľa Matúša nám hovorí o … Read more

Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie

Lk 2, 41-51a Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No … Read more