KÁZEŇ: Sv. Jozef počúval a konal

Kázeň na Sviatok sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie

Drahí bratia a sestry, oslavujeme slávnosť svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie. Myslím si, že o svätom Jozefovi by sme mohli hovoriť veľa pozitívnych vecí, tie, ktoré sú nám príkladom, ktoré by sme mali kopírovať a držať sa ich. Sväté evanjelium podľa Matúša nám hovorí o jednej perle z jeho života – bol to spravodlivý človek. Ale nechcem sa zamýšľať nad touto spravodlivosťou.
Liturgia nám tiež dáva možnosť čítania evanjelia podľa Lukáša. Práve toto evanjelium nás zavádza do príbehu malého dvanásťročného Ježiša, ktorý sa stratil v Jeruzaleme. Keď svätý Jozef a Panna Mária zistia, že Ježiš nie je medzi sprievodom, ktorý odchádza z Jeruzalema, vrátia sa späť a hľadajú ho, a nakoniec ho nájdu v chráme, kde diskutuje s predstavenými.
Počúvame, ako Panna Mária hovorí: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali.“ Je zaujímavé, že svätý Jozef, ako hlava rodiny, nehovorí tieto slová. V evanjeliu o ňom nemáme žiadne citácie jeho slov. Je to príklad toho, ako svätý Jozef, ako muž, jednoducho nasleduje Božiu vôľu a zbytočne nehovorí či nediskutuje.
Svätý Jozef je príkladom človeka, ktorý počúva Boží hlas prostredníctvom snov, anjelov a dokonca aj malého Ježiša. Je fascinujúce, že nemáme priame citácie z jeho úst, ale vidíme, že jednoducho nasleduje Božiu vôľu. To je krásne, pretože mnohí z nás potrebujú komentovať a riešiť veci, no svätý Jozef jednoducho nasleduje Božiu vôľu bez mnohých slov.
V dnešnom prvom čítaní z knihy Samuela počúvame, ako kráľ Dávid prijíma Pánovo slovo prostredníctvom proroka Nátana. Aj svätý Jozef počúva Božie slovo vo svojom živote a jednoducho sa riadi Božou vôľou. To nám dáva výzvu, aby sme podľa jeho príkladu viac počúvali Božie slovo a nechali sa ním viesť.
Božie slovo nie je len mŕtvou literou, ale živým slovom, ktoré nám dáva život a vedie nás. Snažme sa, milí bratia a sestry, nasledovať príklad svätého Jozefa a viac počúvať Božie slovo, nechávajúc sa viesť Božou vôľou.
Amen.