KÁZEŇ: Hľadaj Božiu vôľu

Kázeň na Sviatok Zvestovanie Pána rok B Milí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní prechádzame do knihy proroka Izaiáša. Prorok Izaiáš nám prorokuje a predpovedá príchod Mesiáša, keď hovorí: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh.“ Tento prorok hovorí tieto prorocké slová mnoho stáročí pred … Read more

Zvestovanie Pána rok A

Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. … Read more

Zvestovanie Pána

Lk 1,26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš … Read more