KÁZEŇ: Priprav sa

Kázeň na Palmovú nedeľu rok B Milí bratia a sestry, denne vykonávame množstvo vecí, ktoré si ani veľmi neuvedomujeme a ani sa nepripravujeme. Ideme do obchodu a nakúpime to, čo momentálne potrebujeme, alebo do práce so svojím rituálom, či už deti idú do školy a viac či menej sa pripravujú na každú hodinu. Sú to … Read more

Palmová (Kvetná) nedeľa A

Mt 27,11-54 Keď Ježiš stál pred vladárom Ponciom Pilátom, vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš.“ A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?“ Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár … Read more

Palmová (Kvetná) nedeľa C

Lk 23,1-49 Starší ľudu, veľkňazi a zákonníci vstali, Ježiša odviedli k Pilátovi a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš.“ Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ Ale oni … Read more