KÁZEŇ: Čo partí Bohu?

Kázeň na 29. nedeľu cez rok A Drahí bratia a sestry. V závere dnešného evanjelia zazneli slová Ježiša Krista, ktorý povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu.“ Veľká pravda, ktorú prináša a upresňuje Ježiš Kristus, keďže k nemu prichádzajú farizeji a chcú ho podchytiť v reči, chcú ho nachytať, aby … Read more

29. nedeľa cez rok C

Lk 18,1-8 Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, … Read more

29. nedeľa cez rok B

Jn 10,35-45 K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť … Read more