Dodržuj svoje slovo

Ottawa, 21.6.2024 (kath.net / pk) 

„V mojich začiatkoch kňazstva som mal dojem, že Boh ma vyzýva, aby moje áno bolo áno a moje nie bolo nie.“  Rozpráva známy kanadský kňaz Mark Goring na novom videu You-Tube.

„Toto nazývame byť mužom, či ženou, ktorí stoja za svojím slovom. Dostával som pozvánky, aby som niekde prehovoril. Niekedy som sa dostal do situácie, že som na niečo povedal áno a potom odniekiaľ prišlo niečo lepšie. V takej chvíli mi zreteľne napadli slová Svätého písma: „Vaša reč nech je „áno – áno,“ – „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“  (Mt 5,37)

Každé prikázanie v Svätom písme je aj prísľubom. Pán aj realizuje to, čo prikazuje. Cítil som, ako mi Pán povedal:

„Keď budeš pozvaný niečo urobiť, tak sa musíš prirodzene modliť, zvažovať to a urobiť rozhodnutie. A keď sa rozhodneš, tak dodrž svoje slovo!“

Otec Mark ďalej hovorí:

„Cítil som, že Boh sa vo svojej prozreteľnosti bude o mňa starať a zaranžuje veci tak, že bude najlepšie, ak poviem áno“.

Otec Mark je presvedčený, že je dôležité vnútorne sa rozhodnúť k istému kroku a urobiť z toho disciplínu pre svoj život:  

„Robí to život jednoduchším, je menej stresu  ak sa držíme svojho rozhodnutia. Ide o jednoduché  konštatovanie: Takto som už zamestnaný, povedal som na niečo áno“. Bodka. Vybavené. Som muž, ktorý dodrží svoje slovo.“

Otec Mark je presvedčený, že Pán taký postoj ocení.

-zg-