Herec Rob Schneider

„Výskum pre film Turínske plátno mi pomohol prejsť na katolícku vieru!“

(lifesitenews)  

  • Rob Schneider konvertoval k viere vďaka filmu o Turínskom plátne.
  • Film sa zameriava na pravosť plátna po Kristovom ukrižovaní.
  • Testy pravosti plátna boli spochybnené kvôli opravám a novým vláknam.
  • Vedci a analýzy naznačujú, že Turínske plátno môže byť skutočné.

Katolícky konvertita herec Rob Schneider povedal, že film o Turínskom plátne – a že tento projekt mu pomohol k obráteniu. Schneider nakrúcal film o Kristovom pohrebnom plátne, ktoré sa používalo po jeho ukrižovaní na kríži. Zameriava sa pritom na Joea Marina – vedca, ktorý potvrdzuje pravosť rubáša. Na filme pracoval päť rokov. Pre ChurchPop. sa Schneider nedávno vyjadril slovami:

„Skúmanie plátna pre film sa stal rozšírením mojej viery a stal sa silnou vecou, ktorá mi tak trochu – neviem, ako to inak vyjadriť – vdýchla vieru a potom sa to naozaj začalo. Myslím, že potrebujeme vieru a priviesť k nej viac ľudí – nie nevyhnutne im kázať, ale jednoducho ukázať skutočnú obetu a hovoriť o tom, čo je podstatou kresťanstva – milovať druhých,“ povedal Schneider v rozhovore.

Vyjadril aj nádej, že film privedie ľudí k pochopeniu, že rubáš je skutočne „pohrebným plátnom Ježiša Krista“ a hovorí:

„Keď som na tom pracoval, bolo to… ako zábavné dielo a ako naozaj zaujímavý príbeh. Je to pozoruhodná vec. Najlepší opis, aký som o tom počul, bolo, že je to potvrdenie pravosti našej viery a  preto sa ho mnohokrát pokúšali zničiť.“

Tvár Turínskeho plátna (vľavo), digitálne spracovaný obrázok (vpravo) 

Dianelos Georgoudis/Wikimedia Commons

Talianski vedci v roku 1988 vyvrátili pravosť rubáša a namiesto toho jeho pôvod zaradili do 13. či  14. storočia. Marino, a ďalší však zdôrazňujú, že testovaný kus pochádzal z opravenej časti a nie z pôvodnej látky.

Do svojej rovnice pri uhlíkovom datovaní neuviedli, že francúzske mníšky opravili túto látku novšou látkou. Ide o to, čo Francúzi nazývajú ‘neviditeľná väzba,“ povedal Schneider počas rozhovoru 16. apríla.

„Vieme si predstaviť obetavosť týchto francúzskych mníšok pri príprave skutočného pohrebného plátna ich Pána, aj že sa venovali svojej práci s absolútnou dokonalosťou a to sa aj stalo. A práve tam sa to testovalo. A tak mali nové plátno a nové vlákna látky, ktoré boli vpletené do tohto 2000 rokov starého egyptského plátna. To vyvrátilo uhlíkové datovanie. Takže každý z kúskov, ktorý bol rozstrihnutý, a čím hlbšie sa vedci dostali dovnútra, tým viac sa vrátili do minulosti.”

LifeSiteNews informoval:

Dr. Alan D. Adler, biochemik a člen Komisie pre zachovanie rubáša, analyzoval 15 vlákien extrahovaných zo vzorky rubáša, ktorá sa použila na uhlíkové datovanie. Po porovnaní s 19 vláknami z rôznych iných oblastí rubáša Adler zistil taký vysoký stupeň znečistenia na vzorke použitej na rádiouhlíkové datovanie, že dospel k záveru, že nie je reprezentatívna pre celý rubáš. Skúmali to aj iní vedci a dospeli k záverom, ktoré majú poskytnúť dôkazy o jeho pravosti. Vedec z Padovskej univerzity datoval rubáš do obdobia medzi rokmi 280 pred n. l. a 220 n. l. Ďalšie dôkazy na podporu pravosti rubáša možno najsť na Národnej výstave Turínskeho plátna.

-zg-