Írski katolíci a 560 „ružencových výprav“ v boji proti „rozmachu satanizmu“

Dublin, 2.5.2024 (LifeSiteNews) – Asi 560 „ružencových výprav“ v boji proti rastu satanizmu v celej krajine sa očakáva 11. mája v Írsku! Írski katolíci sú vyzvaní pripojiť sa a vydať verejné svedectvo viery. Organizuje to  akcia „Írsko potrebuje Fatimu“. 

Ako majú katolíci v Írsku vo zvyku už roky, budú sa modliť ruženec na verejnosti, aby poukázali na sviatok Fatimskej Panny Márie! Organizuje a sponzoruje to Írska spoločnosť pre kresťanskú civilizáciu (ISFCC). Tá organizuje modlitby ruženca počas celého roka aj ako reakcie na rôzne udalosti. Tento raz to bude skrze svoju írsku akciu „Írsko potrebuje Fatimu“:

„Modlitby ruženca budú prosiť Boha, aby  zachránil Írsko od dnešného chaosu, nemorálnosti a sekularizmu! Od začiatku kampane v r. 2010 sa „ružencové výpravy“  stali plameňom nádeje pre katolíkov vytrvalých vo viere a majákom pre tých, ktorí  ktorí poblúdili,“ hovorí  Gregory Murphy koordinátor kampane.

Murphy hovorí, že kampaň sa inšpiruje iniciatívou America Needs Fatima (Amerika potrebuje Fatimu), ktorá poriada vyše 22 000 podobných akcií každoročne v októbri a hovorí:

„Májové modlitby sú určené ako odčinenie Bohu za hriechy a naliehavou prosbou k Bohu zachrániť Írsko od stále väčšieho  rozmachu satanizmu!“

Na typickej „ružencovej výprave“ sa spievajú mariánske hymny, nasleduje verejná modlitba posvätného ruženca, potom litánie k preblahoslavenej Panne Márii, modlitba úplného zasvätenia sv. Maximiliána Kolbeho, recitovanie chvál Bohu a končí sa to hymnou k Panne Márii. …

ISFCC poskytuje veriacim aj transparent s nápisom: 

„Keďže ľudské úsilie v riešení kľúčových problémov Írska zlyháva, obraciame sa k Bohu, skrze jeho Presvätú Matku a naliehavo prosíme o pomoc.“ 

A Murphy dodáva:

„Spoločne s našou Matkou môžeme konať inak a prinášať nádej ľuďom v núdzi!“

-zg-