Malé dievčatko, pochopilo všetko o tajomstve Eucharisti

Amiens, 23.6.2024 (kath.net/pl)

„Čo je krajšie ako pozorovať malú 9-ročnú Maëlys pri jej prvom svätom prijímaní? Toto dievčatko k nemu pristúpilo v nedeľu 16. júna spolu s 30 deťmi v katedrále vo francúzskom  Amiens a po prvý raz prijali Kristovo Telo.

V jej tváričke vidno čistú radosť a odovzdanosť, ktorá každému veriacemu pripomína silu a krásu tajomstva transsubstanciácie: Kristus je skutočne prítomný s Telom a dušou v podobe chleba a vína! 

„Eucharistia“, ako hovoril sv. Ján Pavol II. „sprítomňuje nielen tajomstvo utrpenia a smrti Vykupiteľa, ale  aj tajomstvo vzkriesenia a obete, v ktorej nachádza svoju korunováciu.“

Opisuje to portál „Aleteia“ vo francúzskom vydaní v príspevku s titulom „Maëlys, 9 rokov, pochopila všetko o tajomstve Eucharistie.

Ďalej uvádza, že Maëlys očividne dobre pochopila význam prijatia najsvätejšej Eucharistie:

„Jej úsmev to dokazuje – zdá sa, že hľadí priamo na Ježiša.

Nič nesvedčí viac o láske, ktorá je v Ježišovom Srdci ako Eucharistia … On je v nás, my sme v ňom – či to nie je nebo na zemi?“ Takto cituje „Aleteia“ slová sv. Alžbety od Najsvätejšej Trojice.

-zg-