Pôst oživuje vaše uši a otvára oči ducha

Pôst oživuje vaše uši a otvára oči ducha, aby videli aj to, čo je neviditeľné. Poskytuje možnosť prorocky konať. Proroctvo a pôst sú priatelia.