Slovinsko: Hierarchia proti „znehodnoteniu ľudského života“

Ľubľana, 26.02.2024 (KAP) 029 930 – Kresťanské cirkvi v Slovinsku naďalej zdôrazňujú ochranu ľudského života.  Spoločne upozorňujú na „neprípustné pokusy o znehodnocovanie ľudského života, ktoré sa prejavujú v znehodnocovaní rodiny, zavádzaní asistovanej samovraždy a eutanázie. Takýto vývoj odporuje svätosti a nedotknuteľnosti ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.“

Uvádza sa to vo vyhlásení na oficiálnom katolíckom portáli po stretnutí  predsedu Biskupskej konferencie Slovinska (BKS), biskupa Andreho Sajeva s evanjelickým biskupom Leonom Novakom a hlavou Turíčnej cirkvi Danielom Grabarom. Biskup Saje ich prijal spolu s podpredsedom BKS Petrom Stumpfom 23. februára vo svojom biskupskom sídle v Novom meste (obr.)

Ďalšími témami rozhovoru boli: náboženská sloboda, výzva k zmiereniu a angažovaniu sa za pokoj vo svete.

Predstavitelia cirkví výslovne pripomenuli aj Medzináboženské fórum pre dialóg a pokoj na Balkáne v Koperi. Fórum, na ktorom sa zúčastnil aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová označili ako „úprimné znamenie spoločného želania budovať pokoj a dobré spolunažívanie nielen v Slovinsku, ale na celom Balkáne“.

Kriticky sa hlavy cirkví znova vyjadrili k vzťahom štátu a cirkví. Parlament v Ľubľane minulý rok pozmenil zákon o náboženskej slobode a cirkvám odňal štatus verejno-prospešných organizácií. Biskupi vyhlásili:

„Očakávame, že vláda bude rešpektovať náboženskú slobodu ako zásadný štandard a indikátor demokracie.

Zdôraznili pozitívny prínos kresťanských cirkví a iných náboženských spoločenstiev pre spoločnosť ako napr. zachovávanie kultúrneho dedičstva a uviedli:

Vo vzťahu ku štátu nám chýba najmä ochota k otvorenému a transparentnému dialógu so zohľadnením našich zvláštností, čo je základom dialógu a riešenie otvorených otázok  v demokratickej  spoločnosti.“

Veľký význam cirkví pri ochrane hodnôt a dôstojnosti ľudského života od počiatku až po prirodzenú smrť pre budovanie pokoja vo svete a spravodlivejší spoločenský poriadok  zdôraznil biskup Saje aj po stretnutí so srbským pravoslávnym metropolitom Záhrebskej a Ľubľanskej diecézy Kirilom Bojovičom, ktorý 20. februára navštívil Diecézu Novo mesto.  … 

-zg-