Vatikán navrhuje nový druh pápežského úradu

Vatikán, 9.6.2024 (KAP) – Vatikán vydáva dokument vypracovaný Dikastériom pre napomáhanie jednoty kresťanov s názvom:

Rímsky biskup – primát a synodalita v ekumenických rozhovoroch a odpovediach na encykliku Ut unum sint„.

To je encyklika pápeža Jána Pavla II. z r.1995. Vtedy prelomový vieroučný text pre jednotu kresťanov bol najmä vzhľadom na východné cirkvi prísľubom nového sebachápania a iného druhu výkonu pápežského úradu.
Pápež vtedy pozval iné kresťanské cirkvi, aby  v „bratskom, trpezlivom dialógu“ s Rímom hľadať cesty, ako by mohol byť chápaný pápežský úrad ako „služba milosrdenstva“  všetkým cirkvám. Následne založilo oddelenie pre ekumenizmus vo Vatikáne dialógové fóra s cirkvami, ktoré sa desaťročia radili. Teraz sú predložené výsledky.

Ďalší podnet dostal projekt od pápeža Františka. Ten sa definoval od počiatku v prvej línii ako rímsky biskup. A znova oživil aj historický titul „patriarcha Západu“, ktorý Benedikt XVI. vyškrtol.
Pápež začal tiež dodávať Cirkvi „synodálnu“ formu, v ktorej už pápež sám zhora nerozhoduje. V jeho úsilí o „synodálnu Cirkev“ majú na poradách o zásadných otázkach Cirkvi s biskupmi účasť aj teológovia a laici. Tým sa Katolícka cirkev stáva štruktúrou a funkciami podobnejšou  synodálnym cirkvám východu.

Uznanie pápežského úradu inými cirkvami

Pri novom dokumente ide podľa Vatikánu o „študijný dokument“, ktorý František povolil. Je to text s podnetmi a návrhmi. Po 30 rokoch má dať prvý raz odpovede na  „Ut unum sint“ a má spojiť ekumenické dialógy o primáte a synodalite.
Nakoniec dokument navrhne novú formu pápežského úradu, ktorú by mohli uznať aj iné cirkvi. Vo Vatikáne niektorí považujú za možné, že pápež sa bude v budúcnosti aj pravidelne stretávať na porady s patriarchami a hlavami cirkví. Je o teda text s podnetmi a návrhmi. …

-zg-