„Zostať verní Evanjeliu inak stratíme Ježiša Krista!“

Amsterdam, 28.2.2024 (kath.net/pl)  

„Keby sme prispôsobili Cirkev dobovým spôsobom myslenia, tak stratíme samotné Evanjelium aj Ježiša Krista. Nejde o to, aby sme sa prispôsobili dobe, ale aby sme sa prispôsobili Ježišovi Kristovi! Niet iného riešenia, ako zostať verní Evanjeliu a s hlbokým presvedčením jasno ho hlásať. Prirodzene, musíme u nás vítať ľudí každého pôvodu, ale rozrieďovať Evanjelium nie je riešením.“

Toto povedal Jan Hendrick, biskup Diecézy  Haarlem-Amsterdam v interview pre americkú stránku „The Pillar“. Biskup ďalej pripomenul:

„Mladí ľudia, ktorí konvertujú do Katolíckej cirkvi, alebo sa do nej vracajú, prichádzajú práve pre tieto mocné presvedčenia a nie na základe riedeného posolstva. Musíme akceptovať, že sme znamením odporu. Tým by sme sa nemali nechať odstrašiť.“

Vzhľadom na druhý vatikánsky koncil biskup Hendriks povedal, že vtedy sa v Holandsku stalo niečo podobné, ako nedávno v niektorých biskupských konferenciách po vydaní vyhlásenia „Fiducia Supplicans:

„Koncil sa považoval za zlom a za nový začiatok. V dobe, keď sme z dôvodu masívneho ubúdania katolíkov nútení k bolestnému zatváraniu kostolov sme však neznížili financie na apoštolát mládeže. Preto máme veľmi mnohé aktivity pre mladých, aby sme ich zhromažďovali a vzdelávali vo viere.“

Biskup ďalej vysvetlil:

„Máme misijnú školu, ktorá je aktívna so  širokým pôsobením, takže ponúkame púte aj víkendové aktivity, kde sa mladí učia o viere a o svojom poslaní. Musia byť dobre vzdelaní vo viere a svoju vieru lepšie spoznávať. A sú aj v kontakte napríklad s pomocou komunikačných špecialistov, aby vedeli, ako svoje posolstvo lepšie odovzdávať. Pokúšame sa pomáhať im, aby sa stali apoštolmi Ježiša Krista v tejto spoločnosti.

V Holandsku máme 44 seminaristov a viac ako polovica sú cudzinci. V našej diecéze máme 18 seminaristov – 10 z diecézy a 8 v seminári Neokatechumenálnej cesty. Väčšina seminaristov pochádza z nejakého spoločenstva, či inštitúcie Cirkvi, alebo zo  živej farnosti, ktorá má veľmi aktívne spoločenstvo mladých. Mám pocit, že sa opakujem, ale význam spoločenstva nemôžem dosť zdôrazňovať. Asi 60 percent našich birmovancov sú prisťahovalci a ich rodiny vdýchli našim farnostiam nový život.“

Biskup potom zdôraznil význam Eucharistie pre novú evanjelizáciu: „Všetko je milosť. Viera môže byť teda iba darom Pána. To nie je naša práca. My nedokážeme sami uskutočniť obrátenie Holandska. Je to milosť. Potrebujeme nadprirodzenú víziu, aby sme boli v prítomnosti Pána, žili a klaňali sa mu. Preto som veľmi rád, že pred piatimi rokmi u nás vznikla iniciatíva večnej adorácie!“

-zg-