Biskup Genn: Pojem rodina zahŕňa aj páry rovnakých pohlaví

Münster, 7.2.2024 (CNA) 029 898 ‐ Pre nemeckého biskupa Felixa Genna moderný pojem rodiny je mnohoraký a pestrý. V roku 2024 sa jeho Münsterská diecéza bude venovať rôznym formám rodiny. 
Biskup Genn na stránke diecézy píše:
„Rodina v našej dnešnej spoločnosti žije mnohorako a pestro. Pojem rodiny sa zmenil a rozšíril. Zahŕňa osamelého rodiča, zmiešané rodiny aj s rozvedenými partnermi, páry rovnakých pohlaví s deťmi, aj bez detí, ako aj viacgeneračné rodiny. Tým sa katolícky význam manželstva muža a ženy ako sviatosti však nespochybňuje, ani nerelativizuje. Münsterská diecéza sa v roku 2024 zameria na rodiny. Rodiny sú dôležité miesta, kde sa ľudia naučia vieru zakúsiť, učiť a žiť. Každý mesiac roka sa sústredíme s ponukami na jednu z týchto foriem rodiny.“ (KNA)

-zg-