Biskup Hanke: „Srdečne ďakujem za vaše odvážne nasadenie!“

Eichstätt, 12.4.2024 (kath.net) – Kath.net uvádza pozdrav biskupa Gregora Máriu Hankeho z Eichstättu účastníkom Pochodu za život v Mníchove:

Milí účastníci pochodu, milé sestry a bratia,

Veľmi sa teším, že ste sa zišli v Mníchove, aby ste sa zastávali dôstojnosti všetkých ľudí a ich bezpodmienečného práva na život. Naša angažovanosť za život sa zakladá na viere vo vteleného Boha, pretože sme hlboko presvedčení, že každého človeka Boh chcel a každý je vo svojej podobe na obraz Boha nekonečne vzácny.

Súčasne je však ochrana života aj predpokladom ústavne absolútne chránenej ľudskej dôstojnosti  a všetkých ľudských práv, ako to rímske Dikastérium pre náuku viery práve pripomenulo.

Dokument „Dignitas infinita“ hovorí o nekonečnej ľudskej dôstojnosti a zdôrazňuje, že „aj v našej dobe sa musí s celou silu a jasnosťou konštatovať, že obrana nenarodeného života je úzko spätá s obranou každého ľudského práva … Ak sa toto presvedčenie stratí, nezostanú nijaké trvalé základy na obranu ľudských práv. Boli by potom vždy podriadené náhodnému prospechu  príslušných mocnárov (Dignitas infinita 47).

Už roky a teraz znova vidíme pokusy preformovať a podkopať ústavu aj jasné vyjadrenie nemeckého ústavného súdu k ochrane nenarodeného života.

V tejto situácii si musíme strážiť, aby sa naše ústavné a kresťansky motivované právo nestalo nástrojom iných politických cieľov, s ktorými ako slobodní demokraticky založení občania a už vôbec nie ako veriaci kresťania nemôžeme súhlasiť.

Srdečne vám preto ďakujem za vaše odvážne nasadenie, keď dnes tu aj ako občania verejne vydávate znamenie o ľudských právach, o našej ústave a o práve na život pre všetkých.   

+  Gregor Maria Hanke OSB, biskup Eichstättu

-zg-