Biskup: „Nuncius v Uruguaji povedal, že  požehnanie sa v zmysle Fiducia Supplicans musí udeliť!“

Maldonato, 4.3.2024 (kath.net) – Dva dni po občianskom „spartnerovaní“ smel prominentný pár v Uruguaji dostať aj požehnanie od kňaza. Známy herec, komik a režisér Carlos Perciavalle (82) prežíval tento „obrad“ s divadelným producentom, moderátorom a komunikátorom Jimmy Castilhosom (47) v ich spoločnej záhrade bez prítomnosti hostí.  

Kňaz nemal na sebe nijaké znaky kňazstva – (obrázok na https://kath.net/news/83949). Podľa uruguajských médií kňaz povedal:  

„Keďže ste obaja Božie deti a prosili ste o požehnanie Boha, nášho Otca, je mi potešením byť tu prítomný v mene Cirkvi a prosiť ho, aby vás požehnal.“  

Kňaz konštatoval, že ide o požehnanie a nie o svadbu. Potom vložil ruky na oboch a povedal: 

Carlos, nech ťa Boh chráni,  žehná, uvedie na cestu pokoja a lásky a pomáha ti rásť v odovzdanosti tvojim bratom a v láske, ktorú chováš ku svojim bratom. V mene Otca, Syn a Ducha Svätého. Amen.“  

Potom aj druhému mužovi vyslovil rovnaké požehnanie.  

Pár chcel toto požehnanie mať sprvu v kostole, no po masívnom verejnom proteste a v rozhovore s biskupom Maldonata ich presvedčili, aby sa požehnanie konalo na ich  „ikonickom“ pozemku.  

Po tejto „svadbe“ pár oznámil, že vzhľadom na pokročilý vek Perciavalla začnú čo najskôr s „prenájmom nájomnej matky“, teda Cirkvou zakázanej praxe. Už predtým pár vyhlásil, že na podnet ich priateľky astrologičky Ludovice  Squirru, zakladateľky argentínskej nadácie New Era Spiritual Foundation (Duchovná nadácia novej éry), sa rozhodli pre svadbu „v „mesačnom roku draka“. To všetko však nebránilo Castilhosovi, aby počas žehnania mal ruženec účinne ovinutý okolo krku a držal ho čiastočne aj rukou. 

Po požehnaní zaujal biskup Milton Tróccoli k tomu stanovisko pre tlač. Opísal, že bol aj jeden rozhovor s párom v jeho prítomnosti a on im odovzdal Fiducia Supplicans a niektoré časti im komentoval.  

Povedal, že vzhľadom na „účinky aktu“ vo verejnosti sa opýtal aj na „apoštolskej nunciatúre v Uruguaji, ako postupovať v tejto situácii, ktorá iste vyvolá záujem médií:  

„Oznámili nám, že žehnanie sa musí udeliť, lebo existuje pápežom podpísaný dokument a my by sme mali podľa toho postupovať!“  

A biskup vyhlásil:  

„Chápem, že správy v médiách môžu vyvolať citlivú situáciu u jedných a zmätenie u druhých.“  

Voľba slov biskupa ukazuje, že biskup zvaľuje príčinu kritiky žehnania na „spravodajstvo“, ale nevidí ju v cirkevnom žehnaní známeho páru. Biskup ďalej zdôraznil: 

„Ako vyhlasuje Fiducia Supplicans Cirkev naďalej považuje manželstvo muža a ženy za výlučný, stabilný a nerozlučiteľný zväzok otvorený pre život. O tom niet pochybností.“
Nuž toto však znie úplne inak od zúčastneného páru:   

„My sme boli tým hrotom oštepu! My sme si nechali požehnanie pre neregulárne páry za menej ako 90 dní povoliť od Svätej stolice. Pre páry LGTB+  a ľudí z rôznych párov, ktorí majú teraz prístup k požehnaniu Cirkvi, sme boli prvými ľuďmi, ktorí toto požehnanie dostlali! Na celom svete prvé požehnanie odtiaľto z Uruguaja. To nás napĺňa radosťou, tento pokrok pre spoločnosť ako celok,“ vyhlásil Jimmy Castilhos podľa médií „s citeľným nadšením“.  A Carlitos Perciavalle dodáva: 

„Predtým nechceli toľkých ľudí, ktorých považovali za hriešnikov, mať v Cirkvi. Ale ja som celý život katolík a človeku je ľúto, že sa musí hanbiť za to, kým je, ale história sa zmenila.“   Táto interpretácia oboch čerstvo požehnaných sa však zrejme úplne nekryje s deklaráciou Fiducia Supplicans, ani s ďalšími kardinálom Fernándezom rýchlo pridanými vyhláseniami. 

-zg-