Biskupská konferencia Poľska – patrónka „Pochodu za život“

Biskupská konferencia Poľska pozvala k veľkej obrannej modlitbe za nenarodený život. Predseda BKP: „Prosím všetkých, aby sa vo všetkých kostoloch pri svätej omši na tento úmysel modlili!“ 

Varšava, 13.4.2024 (kath.net/Petra Lorleberg/pl) 030 048 –  Poľská biskupská konferencia prevzala patronát nad Národným pochodom za život a rodinu, v nedeľu 14. apríla 2024. Zúčastnilo sa na ňom asi 50 000 ľudí!

Vzhľadom na uvoľňovanie zákonnej ochrany práva na život pre nenarodené deti za vlády Donalda Tuska vyzval predseda Biskupskej konferencie aj k mimoriadnej modlitbovej aktivite za právo na život.

Arcibiskup Gdaňska, Mons. Tadeusz Wojda (na obr.), napísal:

„Život je Boží a ako taký neodňateľným právom každého človeka. Musí sa teda chrániť a podporovať v každej fáze vývoja. Rešpektovanie života, najdôležitejšej hodnoty, patrí k základným povinnostiam každého človeka.

Milióny ľudí na celom svete sa neustále usilujú chrániť ľudský život, najmä ten najbezbrannejší od počatia a ukazovať celú jeho krásu a hodnotu. Aj v našej domovine vznikajú rôzne iniciatívy, ako je Národný pochod za život. Bude výrazom úcty k životu od počatia, prijatia tohto života v láske a výrazom ocenenia úsilia rodičov dať deťom možnosť rásť a vyvíjať sa.

V súvislosti s diskusiou o zákonoch na obmedzenie práva na život vás dôrazne povzbudzujem urobiť z nedele deň mimoriadnych modlitieb za ochranu života od počatia. Prosím vás, aby ste sa pri každej svätej omši vo všetkých kostoloch Poľska na tento úmysel modlili. Dôverujem tomu, že úsilie miliónov ľudí povedie k ešte väčšej ochrane ľudského života.“

Tadeusz Wojda, SAC , metropolita, arcibiskup Gdaňska, predseda BKP

-zg-