Experti: Peking vyvíja väčší tlak na kresťanov v Číne

Bonn, 15.05.2024 (KAP/KNA) – Čínske centrum verbistov v Nemecku si robí starosti. Na kresťanské spoločenstvá v Číne a zvlášť na „podzemnú“ cirkev vyvíja štát stále väčší tlak a kontrolu. Vyhlásili to z centra vo sv. Augustíne pri Bonne v utorok:

„Stále tvrdšie zásahy robí štát predovšetkým v registrácii biskupov, kňazov a sestier,“ hovorí páter Martin Welling.

„Predtým sa centrá katolíckeho podzemia považovali za nedotknuteľné. Po pandémii sa však dostali po taký silný tlak, že niektoré diecézy stoja pred rozpustením. Aká veľká je dnes podzemná  cirkev, to nemôže už nikto presne povedať. Veľká väčšina kňazov sa dala registrovať, zvyšok je krátko pred tým.“

„Ani s uznaním oficiálnych miest nie je práca v cirkvi jednoduchá,“ hovorí riaditeľ Centra pre Čínu, Wolfgang Huber. „Aj oficiálne registrovaní biskupi a rehoľníci musia vo všetkom rešpektovať rozhodnutia a nespočetné nariadenia štátnej Kancelárie pre náboženské záležitosti.

„Stále znova musia sľubovať, že sa celou silou budú zasadzovať za autonómiu čínskej cirkvi.“ 
Čínska vláda sa očividne usiluje vytvoriť vlastnú národnú cirkev úplne pod kontrolou štátu, do ktorej nebude môcť hovoriť nikto zo zahraničia a zvlášť nie pápež v Ríme!

„To úplne odporuje nášmu chápaniu svetovej Katolíckej cirkvi, ktorá sa vyznačuje práve medzinárodnou solidaritou a vzájomnou podporou,“ hovorí Huber, ktorý je aj prezidentom Medzinárodného katolíckeho diela „Missio München“.

Centrum misionárov Božieho slova pre Čínu slúži napomáhaniu, spolupráci a stretávaniu  sa kultúr Západu a Číny. Jej členmi sú katolícke nadácie, rehole a diecézy v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku. Rehoľa verbistov má podľa vlastných údajov 6000 členov v 80 krajinách.

-zg-