Írsky zákon proti „prejavom nenávisti“ môže spôsobiť svetovú cenzúru internetu!

„Mnohé platformy ako Facebook a X majú centrály v Írsku  a mohli by byť zákonom postihnuté!  … Svetové elity chcú zamedziť verejnú diskusiu,“ varuje Michael Shellenberger.

Dublin, 1.7.2024 (kath.net/ADF/jg)  – V Írsku plánovaný zákon proti „prejavom nenávisti“ by mohol „cenzurovať celý internet“, ako varuje spisovateľ a žurnalista Michael Shellenberger. Už teraz si každý štvrtý Ír robí starosti kvôli obmedzeniu slobody prejavu, ako ukázal prieskum.

V prejave v írskom parlamente Shellenberger v júni povedal, že v Írsku nie je nijaká „kríza nenávisti“. Pohnútky cenzúry vidí v „panike svetových elít“, ktorých záujem je zamedziť otvorené diskusie medzi obyvateľstvom!  

Podľa novely zákona by bolo vlastníctvo materiálu na šírenie tém, ktoré by mohli viesť k „nenávisti“ prečinom! Trest za to by mal byť až päť rokov!

Zákon by mal účinky aj na právo isté názory  na sociálnych médiách zdieľať! Tieto dôsledky by boli citeľné na celom svete, lebo hlavné medzinárodné sídla veľkých platforiem ako Facebook a X sú v Írsku. Ich riaditelia by mohli byť írskymi orgánmi braní na zodpovednosť, ak sa na ich platformách nachádzajú bližšie nedefinované „nenávistné prejavy“. Shellenberger:

„Svet hľadí na Írsko. Zákon o cenzúre proti „prejavom nenávisti“ – ak bude schválený –    by nielen zamedzil národné diskusie Írsku, ale ako v sídle rôznych sociálnych médií by mal globálne účinky na to, o čom my všetci môžeme na internete diskutovať!

Rozsiahly zákaz bližšie nedefinovanej ´nenávisti´ dáva štátnym orgánom moc určovať, aké názory smú byť vyslovené! História nás varuje, že takú moc možno ľahko zneužívať!“

V ten istý deň mal Shellenberger aj príhovor na „Samite o slobodnom prejave v Írsku“ – podujatí na obranu slobody prejavu:

„Cieľom návrhu zákona by mohla byť cenzúra celého internetu. Novela neobsahuje nijakú jasnú definíciu, čo sa má rozumieť pod nenávisťou! To by mohlo viesť k celému radu  neželaných názorov, ktoré štátnym orgánom nevyhovujú.“

Sloboda prejavu robí obyvateľom Írska už teraz starosti. Podľa prieskumu Aliancie brániacej slobodu“ (ADF) hovorí každý štvrtý Ír, že sa pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti ako v hostincoch – puboch – či v práci cíti obmedzovaný. Až 90 percent opýtaných uviedlo, že sloboda prejavu je pre nich „veľmi dôležitá“.

-zg-