Belgický súd:  Odmietnutie formácie diakonky je „diskriminácia“

Dvaja arcibiskupi boli za to odsúdení na pokutu 3000 eur!

Brusel, 27.6.2024 (CNA) – Belgický súd rozhodol, že nepripustenie ženy k formácii na diakonku v Arcidiecéze Mecheln-Brusel je  „diskriminácia“! Ako súčasný arcibiskup Luc Terlinden tak aj jeho predchodca, Jozef De Kesel, ženu odmietli, lebo posvätný stav v jeho troch stupňoch – diakon, kňaz, biskup – patrí podľa Ježišovho vzoru  iba mužom.

Arcibiskupi Terlinden a De Kesel pripustili, že odmietli žene formáciu preto, lebo je žena, ako napísali noviny Het Laatste Nieuws v pondelok, aj keď tým iba zastávali tradičnú katolícku náuku.

„Za to boli obaja arcibiskupi odsúdení na náhradu škody vo výške 3000 eur!“ uviedli noviny a dodali:

„Týmto rozsudkom sa súd nevyjadruje k tomu,  kto sa môže zúčastniť diakonskej formácie a koho možno menovať.“

Hovorca súdu vyhlásil:

„V tomto prípade je súd len obmedzene kompetentný. Kvôli oddeleniu cirkvi od štátu nemôžeme rozhodovať o cirkevnom práve. To by bolo porušením náboženskej slobody.“

Žena, ktorá oboch arcibiskupov zažalovala, triumfovala vzhľadom na tvrdenie súdu, že ide o „diskrimináciu“ a vyhlásila:

Je to po prvý raz, že sudca – čierne na bielom – rozhodol, že Cirkev sa previnila diskrimináciou tým, že ľuďom iba z dôvodu ich pohlavia neposkytla prístup k formácii.“

-zg-