Islamisti chcú zaviesť šaríu na nemeckej škole

Neuss, 22.1.2024 (kath.net) 029 837 – Uprostred Nemecka v Neussi chceli podľa správy novín „Bild“ gymnazisti školy presadiť ultra-prísne pravidlá islamu – šaríu! Islamisti odmietajú demokraciu, vyvíjajú nátlak na žiakov a pôsobia tam ako „polícia práva šaría“! Podľa správ médií sa na pozemku školy konali aj piatkové moslimské modlitby a žiaci pritom opustili školu pred koncom vyučovania, aby sa modlili v mešite. Neskôr žiadali mladí islamisti v škole vlastnú modlitebňu! Stále viac dievčat sa už oblieka podľa islamských pravidiel.
Podľa správy novín mali dokonca niektorí žiaci konvertovať na islam, očividne pod tlakom. V triedach sedia postupne vpredu už len chlapci, dievčatá vzadu. Vo veci vyšetruje úrad pre ochranu štátu.

-zg-