Kardinál Müller: Fiducia Supplicans je zlyhaný dokument, ktorý treba prepísať

(LifeSiteNews) 26.1.2024 –  Kardinál Gerhard Müller nazval Fiducia Supplicans „zlyhaným dokumentom, ktorý treba prepísať“.  
Na americkej prezentácii Raymonda Arroya The World Over, bývalý prefekt Kongregácie  pre náuku viery sa kardinál Müller vyjadril k africkým biskupom ohľadom ich korekcie omylov vo Fiducia Supplicans (FS) a povedal: 
„Africké katolícke cirkvi sú vedúcimi v spôsobe korigovania zlyhaného dokumentu. Myslím si, že naozaj nemôžeme iba povedať, že Afričania to hovoria iba kvôli svojej kultúre …  lebo toto hľadisko je lepšie ako naša dekadentná kultúra na Západe!“
Kardinál zdôraznil, že toto je veľmi dôležitý moment v histórii Cirkvi, že teraz Afričania vstupujú na scénu a preberajú vodcovstvo v Katolíckej cirkvi a to čo robia, je veľmi dobrá vec.  
„FS treba prepísať s jasným teologickým chápaním. Myslím si, že celý dokument je zlyhaným projektom.“ 
Podľa kardinála Müllera úmysel dokumentu zahrnúť „marginalizovaných“ ľudí bol dobrý, „ale metódy nie sú tie najlepšie“.  
„Ježiš nám dal poučenie ako prijímať týchto ľudí – približovať im Evanjelium, viesť ich spôsobom Ježiša Krista, aby oľutovali svoje hriechy, počúvali Evanjelium a prichádzali ku svätým sviatostiam.  
Ježiš dal za nás svoj život a kríž Ježiša Krista a jeho vzkriesenie – to sú tie cesty pre našu spásu a nie iba dobrá vôľa voči každému ako slobodomurári, keď hovoria o bratstve všetkých bez záväzkov, bez obrátenia, bez zmeny života a bez napodobňovania Ježiša Krista. 
V manželstve samotný Boh požehnal manžela a manželku a my ako kňazi, ako predstavitelia  Krista, hlavy Cirkvi ho musíme nasledovať  a nie zvyšovať zmätenie každého človeka na svete.“   
Kardinál Müller sa s ľútosťou vyjadril aj k tomu, že „po FS je Cirkev rozdelená ešte viac ako kedykoľvek predtým“.  
Na otázku k tomu, že kardinál Joseph Zen volá po rezignácii kardinála Victora Fernándeza kvôli FS kardinál Müller povedal: „To musí rozhodnúť sám pápež.“  
Kardinál Müller dodal ešte slová, ktoré boli akoby narážkou na škandalóznu knihu kardinála Fernándeza s grafickými opismi sexuálnych  aktov:  
„My biskupi sme študovali teológiu a nie gynekológiu, my nepoznáme všetky detaily  ako iní, to nie je potrebné. Ale poznať to, čo je zapísané vo Svätom písme, v Tradícii a v náuke Cirkvi, to je dôležité pre teológa a nie najmenšie detaily špecialít iných povolaní.“  
Na otázku o potláčaní tradičnej latinskej omše v protiklade k sláveniu anglikánskej liturgie pápežom a niektorými inými v katolíckej bazilike v Ríme kardinál povedal:  
„ Je to absurdný protiklad. Pre nás svätá omša v latinskom obrade v západnej cirkvi … má odlišné formy – teda ambroziánsky obrad – a preto máme istú odlišnosť foriem tej istej liturgie. To, čo patrí k liturgii, k omši anglikánov, my ako katolíci pri všetkej úcte neprijímame lebo dogmaticky Magistérium neprijíma platnosť ich kňazstva a preto to nie je platná svätá omša.“  
Kardinál kritizoval aj signály niektorých katolíckych hierarchov, ktorí sa javia ako „otvorení“ a „liberálni“ a súčasne tam chýba zdravá katolícka náuka v ich rozhodovaní: 
„Je to po celý čas to isté – robia sa rozhodnutia bez logického a dogmatického základu aj s úsilím vyzerať dobre a otvorene  a aký som liberálny a že môžete robiť, čo chcete, ale ak nie ste poslušný v sekundárnych otázkach [ako je slúženie tradičnej latinskej svätej omše) tak prichádzajú s autoritou a trestami a mnohými ďalšími vecami. Je veľmi potrebné, aby sme mali jasnejšie teologické základy pre konkrétne rozhodnutia.“  

-zg-