Jedna kvapka Kristovej Krvi

„Len jedna kvapka Kristovej Krvi by bola stačila obmyť celé ľudstvo od hriechov… ale my dobre vieme a uvedomujeme si, že Pán Ježiš tu na svete vykonal maximálne dostatočnú náhradu. Sv. Tomáš Akvinský