Kardinál Müller: „Kňaz reprezentuje vo svojej mužnosti Krista“

Rím, 10.6.2024 (CNA) – Kardinál Gerhard L. Müller bránil definitívne nie vysviacke žien:

„Kňaz reprezentuje vo svojej mužnosti Krista, Ženícha Cirkvi, ktorá je jeho nevesta,“ vyhlásil bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery, minulý piatok pre švajčiarsky portál kath.ch.

„Kňaz sa nachádza v neviditeľnom vzťahu s Nevestou, Cirkvou. Cirkev tiež nemôže byť reprezentovaná mužom, lebo je ženská a Mária Božia Matka je jej pravzorom. To, že iba muž môže reprezentovať Krista vo vzťahu k Cirkvi, spočíva v povahe tejto sviatosti.“

Pápež Ján Pavol II. v r. 1994 v apoštolskom liste  Ordinatio sacerdotalis výslovne zdôraznil:

„Aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v takej veľmi dôležitej veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie Cirkvi, mocou svojho úradu „posilňovať bratov“ (porov. Lk 22,32) vyhlasujem, že Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi.“

No napriek tomu dodnes mnohí katolíci, aj kňazi a biskupi, požadujú svätiť ženy. Takéto požiadavky sa zvlášť vyskytli na nemeckej „Synodálnej ceste“.

Kardinál Müller vysvetlil:

„Zásadná rovnosť všetkých ľudí v ich osobnom vzťahu k Bohu však znamená, že muž sa nemôže stať matkou ani žena otcom – aj keď je tendencia stvoriteľský základ pohlavného bytia človeka relativizovať.“

Žena nemôže byť povolaná ku kňazstvu. Boh predsa nestanoví povahu sviatosti a potom súčasne zámerne povolá ženy k tomu, čo vlastne odporuje symbolike tejto sviatosti.

To, že niektoré ženy hovoria, že sú povolané, musí byť omyl. Ženy nemôžu byť povolané pre tento úrad. To je čistý subjektivizmus.“

-zg-