KÁZEŇ: Trojica a rodina

Kázeň na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Milí bratia a sestry, slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice. Veríme a vyznávame, že Boh je iba jeden a zároveň veríme a vyznávame, že v Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Tak ako to podáva tradícia, tak ako to podáva náuka Cirkvi, zároveň každá z týchto jednotlivých osôb je plnohodnotný Boh a celý Boh, zároveň sú tri osoby a zároveň iba jeden Boh.

Je to niečo, čo presahuje našu myseľ, niečo, čo je nad nami, a tak si aj my môžeme tak povedať alebo uvažovať. Čo nám bežným ľuďom môže táto pravda o Najsvätejšej Trojici dať do života? Alebo je to iba náuka Cirkvi, fakt o Bohu, ktorý nás presahuje? Jednoducho je to tak a ideme vo svojom živote ďalej? Ale práve opak je pravda, pretože toto tajomstvo Najsvätejšej Trojice je veľmi hlboko vpísané do každého človeka.

Keď čítame a počúvame v knihe Genesis, ako Boh tvorí človeka, tak počúvame tam jednu krásnu zmienku. Počúvame o tom, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho na svoju podobu, čiže Boh stvoril človeka na obraz Najsvätejšej Trojice. Áno, obraz Otca, Syna alebo Ducha Svätého. Boh stvoril človeka na obraz Najsvätejšej Trojice. V hĺbke tejto Trojice sú vzťahy. Je tam vzťah medzi Otcom a Synom, medzi Synom a Otcom, medzi Otcom a Synom a Duchom Svätým. Sú tam veľmi silné vzťahy, vzťahy, ktoré sú láskou, vzťahy, ktoré sú doslova láska. A tak keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu, tak túto skutočnosť vpísal do každého človeka. Človek je stvorený pre vzťahy, potrebuje vzťahy, potrebuje priateľské rodinné vzťahy, potrebuje kamarátsky vzťahy. Človek je stvorený na obraz Boha, ktorý tvorí vzťahy, preto aj my potrebujeme vzťahy, a naozaj vzťahy môžu byť rôzne, ale jeden taký vzťah je veľmi silný a veľavravný práve o tejto Najsvätejšej Trojici, a to je vzťah rodiny.

V rodine sa spája muž so ženou, vytvárajú manželstvo, sviatosť manželstva. Do ich manželstva prichádza ďalší člen, a to ich dieťa. Jednoducho, aj oni tvoria trojicu, trojicu vzťahov, trojicu rodiny, preto je rodina tým najkrajším symbolom najsvätejšej Trojice, preto je posvätná, preto je rodina chránená, lebo je to obraz najsvätejšej Trojice, a práve najsvätejšia Trojica sa najviac realizuje práve v rodine. Preto je to naozaj niečo posvätné, niečo tajomné, niečo, čo stvoril Boh, a je to dobré.

Aj preto sa aj v súčasnej dobe snaží diabol rozbiť tento obraz najsvätejšej Trojice. Vidíme, čo sa deje, ako sa snaží diabol zničiť inštitút rodiny. Jednoducho sa snaží vniesť tam bludy, že rodiny môžu tvoriť dva muži alebo dve ženy alebo rodina môže byť bez detí alebo niečím, čo je proti zdravému rozumu. Jednoducho, toto nie je dielo Božie. To je dielo diabla, a tak milí bratia a sestry, aj tento dnešný sviatok najsvätejšej Trojice nám má pomôcť uvedomiť si, čo je v nás.

Ak sa človek bude snažiť poznávať Boha, poznáme samých seba, a na druhej strane, ak poznáva človek seba, svoje vzťahy, to, čo ho robí naozaj šťastným, to, čo ho naozaj napĺňa, spoznáva samotného Boha. Takto sme boli stvorení, aby sme poznať seba, budeme poznať aj Boha, ak poznáme Boha, budeme poznávať aj sami seba. Jednoducho, je to prepojené, aby sme aj takto na zemi našli ten zmysel, pre ktorý nás Pán Boh stvoril. Boh nás nestvoril len tak pre nič za nič, alebo z dlhej chvíle, alebo bez nejakého zmyslu. Boh vždy dáva svojej činnosti veľmi hlboký zmysel, ktorý my ľudia musíme hľadať, nachádzať a vo svojom živote žiť. Snažme sa teda aj my tvoriť dobré rodiny, tvoriť dobré vzťahy, dávať najavo tento obraz Najsvätejšej Trojice tomuto svetu, pretože hoci veríme v jedného Boha, veríme aj to, že Boh je v Trojici ako Otec, Syn a Duch Svätý. Pre nás je to zatiaľ tajomstvo, ktoré nás presahuje, no raz, keď prídeme do večnosti, bude to skutočnosť. Amen.