Kresťania

Kresťania síce žijú v tele, ale nie podľa tela, bývajú na zemi, ale ich správanie je nadzemské, milujú všetkých a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich a predsa odsudzujú, zabíjajú ich a tak vovádzajú do života. Sú chudobní a mnohých obohacujú, pociťujú nedostatok vo všetkom a predsa oplývajú všetkým. Robia dobre a trestajú ich ako zločincov, napriek tomu, že ich odsúdili na smrť, oni sa radujú ako keby ich prebudili k životu … . (autor listu Diagnetovi)