Najväčší poklad nášho života

Audio nahrávka

Kázeň na 17. nedeľu cez rok A

Drahí bratia a sestry. Určite poznáte tú rozprávku, keď istý muž ide loviť ryby a uloví zlatú rybku, a tá mu povie, „Ak ma pustíš, splním ti 3 želania.“ Alebo rozprávku o Aladinovi, kedy Aladin vstúpi do tajnej jaskyne, nájde tam starú lampu a keď ju chce vyčistiť, tak vtedy z tej lampy vylezie duch a povie mu, „Pán môj, splním ti 3 želania.“ Tí ľudia rozmýšľajú, čo by si mohli želať. Rozmýšľajú, ako najlepšie využiť túto možnosť 3 želaní.

Milí bratia a sestry, čo by sme si želali? Niekto by si možno želal bohatstvo, aby bol bohatý a do konca života zabezpečený. Niekto by si možno želal zdravie, niekto možno nesmrteľnosť. Niekto by si možno želal slávu, dobré postavenie, niekto možno životnú lásku. Jednoducho je množstvo vecí, po ktorých túžime a ktoré by sme možno chceli mať, a ktoré vlastnými silami nedokážeme dosiahnuť.

A tak sa pozrime v tejto myšlienke na dnešné 1. čítanie. Pán Boh hovorí kráľovi Šalamúnovi: „Želaj si čokoľvek a dám ti to.“ Dáva mu možnosť výberu, môže si želať čokoľvek. Môže si želať bohatstvo, silnú armádu, môže si želať čokoľvek. A všimnime si, čo si tento múdry kráľ želá. Hovorí Bohu, že si želá chápavé srdce, že si želá múdrosť, aby vedel spravovať svoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by inak mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný? Šalamún si želá múdrosť, byť múdry, mať chápavé srdce, a Boh ho za to pochváli, keď mu hovorí, „Žiadal si múdrosť, aby si rozlišoval právo. Hľa, splním tvoju žiadosť, dám ti múdre a chápavé srdce, také, že nebude podobať, že jemu podobné nebolo pred tebou ani po tebe nebude.“ Boh veľmi rád toto želanie Šalamúnovi splní.

A tak milí bratia a sestry, čo je to múdrosť? Čo je to múdrosť, o ktorej hovorí Boh? Určite táto múdrosť nie je iba o tom vonkajšom, teda veľa vedieť, veľa vecí chápať, rozumieť im. Múdrosť určite nie je ani to chápať veci v kontexte, ako medzi sebou súvisia. Takže, keď sa na múdrosť pozrieme v kontexte dnešného evanjelia, čo je to múdrosť? Je to niečo, čo presahuje tento život. Niečo, čo ide za hranice tohoto života. Veď aj Šalamún, keď si žiadal múdrosť, tak ju chce len preto, aby Bohu slúžil, aby vedel dobre spravovať Boží ľud, teda ľud, ktorý má slúžiť Bohu. To znamená, že táto múdrosť akoby prekračuje hranice tohto pozemského, tohto ľudského.

A čo je tá kresťanská múdrosť v konkrétnosti? Čítal som takých 6 rád, ktoré by sme sa my kresťania mali žiť, aby sme boli múdri a raz sme vstúpili do nebeského kráľovstva. Prvým predpokladom tej našej múdrosti je mať vieru v Ježiša Krista. Kresťanská múdrosť začína s vierou v Ježiša Krista ako Spasiteľa a Pána. Veriť, že jeho obeta na kríži zabezpečuje odpustenie hriechov a večný život. To je základ kresťanskej viery. Ďalším krokom je zmena života, teda uvedomiť si svoje hriechy, či už veľké alebo malé, a robiť pokánie, bojovať s hriechmi a zriecť sa ich. Tretím krokom je samozrejme láska k Bohu a blížnemu. Láska k Bohu a blížnemu je ten najväčší zákon, ktorý nám Pán Ježiš dal. Bez tohto postoja by bola naša námaha zbytočná, pretože láska je základným vzťahom k Bohu. Štvrtým krokom je nasledovanie učenia Ježiša Krista, čiže čítať, študovať a vnímať Sväté písmo, kde je napísané, ako máme žiť a nasledovať Jeho učenie. Piatym bodom je hľadanie Božej vôle, teda vnímať, kam nás Boh posúva a čo pre nás má pripravené. A posledným bodom je trpezlivosť a vytrvalosť aj v kríži, čiže prijať svoj kríž, bolesti, utrpenie a s dôverou ho niesť.

Toto je tá múdrosť, ktorou nás vedie Boh, múdrosť kresťana, ktorý robí čokoľvek pre to, aby získal vzácnu perlu, ktorou je nebeské kráľovstvo a spása našej duše. Snažme sa o to. Amen.